Συλλογές
Τίτλος Examining early adult mortality
Εναλλακτικός τίτλος Εξέταση της θνησιμότητας νεαρών ενηλίκων
Δημιουργός Κέλλη, Ελένη, Kelli, Eleni
Συντελεστής Kostaki, Anastasia
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85p.
Γλώσσα en
Περίληψη Ένα σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημογράφοι είναι η εκτίμηση του κατά ηλικία μοτίβου θνησιμότητας όταν τα δεδομένα που έχουν στη διάθεση τους αφορούν ομάδες ηλικιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μέθοδος η οποία μας δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τον αναλυτικό πίνακα επιβίωσης του υπό-ανάλυση πληθυσμού από τον αντίστοιχο συνεπτυγμένο πίνακα. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια να εξεταστούν οι αλλαγές στη θνησιμότητα διαφόρων πληθυσμών με το πέρασμα των χρόνων. Για το σκοπό αυτό, θεωρούμε συνεπτυγμένα σύνολα δεδομένων για τις επιλεγμένες χώρες. Έπειτα, εφαρμόζουμε την προαναφερθείσα μέθοδο για να εκτιμήσουμε τις πιθανότητες θανάτου κάθε ηλικίας. Το βασικό εργαλείο αυτής της τεχνικής είναι η φόρμουλα των Heligman και Pollard, η οποία αποτελεί αναλυτικό υπόδειγμα για την περιγραφή της θνησιμότητας του συνολικού διαστήματος ζωής. Δηλαδή, μελετά ξεχωριστά τη θνησιμότητα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας , την θνησιμότητα ηλικιών 12 έως 35 περίπου , η οποία αντανακλά την θνησιμότητα ατυχημάτων (accident hump) που επιδρά σε αυτές τις ηλικίες, και τη θνησιμότητα μετά τα 35 περίπου. Αυτό το πλεονέκτημα μας επιτρέπει να εξετάσουμε τη θνησιμότητα των νεαρών ενηλίκων και το πώς έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
A common problem faced by demographers is the estimation of the age-specific mortality pattern when the data is given in age groups. In this study we present a method that one can adopt when comes up against this problem i.e. the need to expand an abridged life table to a complete one. Additionally, we try to capture the changes in age patterns of mortality of several populations over the years. For this purpose, we consider abridged data sets for selected countries. Then we apply the expanding technique for estimating the age-specific probabilities of dying. The main tool of this technique is the Heligman and Pollard formula, which is convenient and effective for studying separately young, middle and old age patterns of mortality. This advantage allows us to examine the early adult mortality and how it has changed over the time.
Λέξη κλειδί Δημογραφία
Θνησιμότητα
Mortality
Demography
Ημερομηνία 30-09-2015
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/