Συλλογές
Τίτλος Three essays on social and economic networks
Εναλλακτικός τίτλος Τρία δοκίμια πάνω σε κοινωνικά και οικονομικά δίκτυα
Δημιουργός Γεωργούλα, Ιφιγένεια, Georgoula, Ifigeneia
Συντελεστής Antoniou, Fabio
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Giaglis, George. M.
Kritikos, Emmanouil
Zachariadis, Emmanouil
Sotiropoulos, Dionysios
Mourtos, Yiannis
Λεκάκος Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 171p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9683
Περίληψη This dissertation is an interdisciplinary analysis relied on the theory of social networks (providing αν opinion formation model) and on the tools of microeconomic theory (formulating as Nash equilibrium game). This thesis is comprised of three original essays that attempt to explore which are the optimal influence strategies that should a firm follow, under different forms of social network and market structures in a product market. The fundamental ingredient of the proposed modeling framework is the integration of social influence received by the participants of a social network, in their beliefs’ formation process about the quality of a product. The analysis adopts the realistic conceptual framework of bounded rationality where beliefs about a brand’s quality are formed according to the seminal opinion formation model of DeGroot.
Η διατριβή αυτή αποτελεί μια διεπιστημονική μελέτη που βασίστηκε στη θεωρία κοινωνικών δικτύων (χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο διαμόρφωσης πεποιθήσεων) και στη μικροοικονομική θεωρία (διαμορφώνοντας παίγνια Nash ισορροποίας). Αποτελείται απο τρία πρωτότυπα άρθρα τα οποία ερευνούν τις βέλτιστες στρατηγικές επιρροής που θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ακολουθούν σε διαφορετικές μορφές κοινωνικών δικτύων και διαφορετικές μορφές αγορών σε μια αγορα προϊόντος. Βασικό χαρακτηριστικό του προτεινόμενου υποδείγματος μοντελοποίησης είναι η ενσωμάτωση της έννοιας της κοινωνικής επιρροής των μελών του κοινωνικού δικτύου στη διαδικασία διαμόρφωσης πεποιθήσεων σχετικά με τη ποιότητα ενός προιόντος. Η ανάλυση χρησιμοποιεί το μειωμένης ορθολογικότητας μοντέλο διαμόρφωσης πεποιθήσεων του DeGroot για το σχηματισμό άποψης για τη ποιότητα ενός προιόντος.
Λέξη κλειδί Διαμόρφωση πεποιθήσεων
Μειωμένη ορθολογικότητα
Θεωρία κοινωνικών δικτύων
Αγορά προϊόντος
DeGroot model
Opinion formation
Bounded rationality
Social networks analysis
Product market
Μοντέλο DeGroot
Διαθέσιμο από 2022-10-06 10:28:08
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-10-06 10:28:08
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/