Συλλογές
Τίτλος eHealthPass
Δημιουργός Τσάμης, Θεόδωρος-Χρήστος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βακόλα, Μαρία
Καπουτσής, Ηλίας
Θάνος, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9789
Περίληψη The purpose of this thesis is to provide specific suggestions for the successful commercialization of eHealthPass. It focuses predominantly on presenting the company and product, conducting a market analysis, and outlining the suggested marketing strategies to be pursued.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτυχημένη εμπορική εκμετάλλευση της πλατφόρμας eHealthPass. Aναφέρεται κυρίως στα τμήματα ενός Business Plan που αφορούν στην περιγραφή/παρουσίαση της εταιρείας και του προϊόντος, την ανάλυση της αγοράς και το marketing strategy.
Λέξη κλειδί Digital health
Market analysis
Marketing strategy
Ανάλυση αγοράς
Στρατηγική μάρκετινγκ
Ψηφιακή υγεία
Διαθέσιμο από 2025-10-20
Ημερομηνία έκδοσης 20-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-10-20 13:31:05
Δικαιώματα χρήσης Three-year restricted area
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/