Συλλογές
Τίτλος Essays on energy finance
Εναλλακτικός τίτλος Δοκίμια στα χρηματοοικονομικά της ενέργειας
Δημιουργός Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος, Vasileiadis, Konstantinos
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Georgoutsos, Dimitrios
Chalamandaris, George
Drakos, Konstantinos
Spyrou, Spyros
Yannacopoulos, Athanasios
Rompolis, Leonidas
Tsekrekos, Andrianos
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 234p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9833
Περίληψη The aim of this thesis is to empirically examine several aspects of the relationships of the energy sector and financial markets. The thesis consists of three independent essays, which investigate: i) dynamic connectedness measures via MIDAS SVAR in oil and stock markets of oil-exporting and oil-importing countries, ii) oil prices as a predictor for stock market returns in developed and developing markets, and iii) CSR engagement and board characteristics in the energy sector.
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει εμπειρικά διάφορες πτυχές των σχέσεων του ενεργειακού τομέα και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η διατριβή αποτελείται από τρία ανεξάρτητα δοκίμια, τα οποία διερευνούν: α) μέτρα δυναμικής συνδεσιμότητας μέσω υποδειγμάτων MIDAS SVAR μεταξύ πετρελαϊκών και χρηματιστηριακών αγορών σε χώρες που εξάγουν και σε χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, β) τις τιμές του πετρελαίου ως παράγοντα πρόβλεψης για τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές και γ) τη σχέση ανάμεσα στις επιδόσεις των εταιριών σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των χαρακτηριστικών του διοικητικού τους συμβουλίου στον ενεργειακό τομέα.
Λέξη κλειδί Ενέργεια
Πετρέλαιο
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Finance
Energy
Oil
Corporate Social Responsibility (CSR)
Χρηματοοικονομικά
Διαθέσιμο από 2025-11-07
Ημερομηνία έκδοσης 26-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-11-07 20:10:12
Δικαιώματα χρήσης Three-year restricted area
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/