ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ακαδημαϊκό Αποθετήριο

Στο "Ακαδημαϊκό Αποθετήριο" συγκεντρώνεται η πλούσια επιστημονική, εκπαιδευτική και ερευνητική παραγωγή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις συλλογές αυτής της ενότητας περιλαμβάνονται διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, ερευνητικά δοκίμια, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων και ανακοινώσεις συνεδρίων, πτυχιακές εργασίες και εκπαιδευτικό υλικό όλων των Σχολών και Τμημάτων του ΟΠΑ. Μέσω εξελιγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πιστοποιημένων διαδικασιών αυτόματης απόθεσης ψηφιακού υλικού, το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο ΟΠΑ" φιλοδοξεί να προσφέρει στην ακαδημαϊκή και ευρύτερη κοινότητα την έγκριτη επιστημονική και ερευνητική γνώση που παράγεται στο Πανεπιστήμιο, με γνώμονα τις κατευθυντήριες Ιδρυματικές Αξίες της Αριστείας, της Καινοτομίας, της Εξωστρέφειας και της Κοινωνικής Προσφοράς.

Ψηφιακές Συλλογές Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Στις "Ψηφιακές Συλλογές Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών" συγκεντρώνεται παλαιό και σπάνιο υλικό όπως παλαιά συγγράμματα και διδακτικά εγχειρίδια της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών των πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα καθώς και σπάνιες μονογραφίες που αποτελούν αποκτήματα της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, της παλαιότερης οικονομικής βιβλιοθήκης της χώρας. Στις συλλογές αυτής της ενότητας περιλαμβάνεται επίσης αποδελτιωμένο το εγνωσμένης ιστορικής αξίας Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δ. Καλιτσουνάκη το οποίο περιέχει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου της πεντηκονταετίας 1921-1971.

Ιστορικό Αρχείο ΟΠΑ

Στο "Ιστορικό Αρχείο ΟΠΑ" συγκεντρώνονται οι επετηρίδες, οι οδηγοί σπουδών και άλλα ενημερωτικά έντυπα και εκδόσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα τμήμα του πλούσιου αρχειακού και φωτογραφικού υλικού του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για τεκμήρια που αφενός αποτυπώνουν την εξέλιξη του Πανεπιστημίου και την πολυσχιδή επιστημονική του δραστηριότητα κατά την πρώτη εκατονταετία της ιστορίας του και αφετέρου διασώζουν το συσσωρευμένο πλούτο των 100 αυτών χρόνων στην αφετηρία της επόμενης εκατονταετίας του Ιδρύματος.