1031 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Κ

321. Κάρδαρης, Γεώργιος
322. Καρδάση, Παναγιώτα
323. Καρδασιλάρη, Βασιλική
324. Καρδερίνης, Παναγιώτης
325. Καρδιασμένος, Ιωάννης
326. Καρδιασμένος, Παναγιώτης
327. Καρδίτση, Κυριακή
328. Καρδίτσης, Ηλίας
329. Καρέζος, Ευγένιος
330. Καρελάκη, Βασιλική
331. Καρέλας, Ιωάννης Α.
332. Καρέλης, Νικόλαος
333. Καρέλλος, Νικόλαος Ανδρ.
334. Καρέλου, Αλεξάνδρα
335. Καρκαλή, Μαργαρίτα
336. Καρκαλούσος, Πέτρος Λ.
337. Καρκάνης, Βασίλειος Χ.
338. Καρκώνη, Βασιλική
339. Καρλή, Έλενα
340. Καρλής, Χαράλαμπος
341. Καρμίρης, Αθανάσιος
342. Καρμπαδάκης, Γεώργιος
343. Καρναβάς, Βασίλης Ζ.
344. Καρναχωρίτης, Ευστράτιος Δ.
345. Καρόλου, Ευαγγελία
346. Καρούκη, Σοφία
347. Καρούση, Τιτίκα-Ευθαλία
348. Καρούσος, Ευάγγελος-Ανδρέας
349. Καρούσος, Κ. Δ.
350. Καρούσου, Παναγιώτα
351. Καρπουζής, Ντίνος
352. Καρπουχτσής, Κωνσταντίνος
353. Καρρά, Σαμάνθα-Ευθυμία
354. Καρσιώτης, Παναγιώτης
355. Κάρσου, Αργυρώ
356. Καρύδα, Μαρία
357. Καρύδης, Αριστείδης
358. Καρύδης, Χρύσανθος Ε.
359. Καρύκης, Κωνσταντίνος
360. Καρυωτάκης, Σάββας

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »