241 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Λ

1. Λάγιος, Βασίλειος
2. Λαγοπάτη, Αφροδίτη Φ.
3. Λαγοπάτη, Πελαγία Σ.
4. Λαγού, Ελισάβετ
5. Λαγουμιντζής, Νικόλαος
6. Λαδίκου, Αικατερίνη
7. Λαδόπουλος, Ευρυπίδης
8. Λαδόπουλος, Ιορδάνης
9. Λαζαράκης, Σπυρίδων
10. Λάζαρη, Αικατερίνη
11. Λάζαρης, Α.
12. Λάζαρης, Αποστ.Α.
13. Λάζαρης, Απόστολος
14. Λαζαρής, Παναγιώτης Ν.
15. Λαζαρίδης, Δημήτριος
16. Λαζαρίδου, Ελισάβετ Ιωάννη
17. Λαζαρίδου, Στεφανία
18. Λαζάρου, Λαμπρινή
19. Λάζου, Σωτηρία
20. Λαθύρης, Ιωάννης
21. Λαϊνη, Ελισάβετ
22. Λακαβάς, Αθανάσιος
23. Λαλάκου, Βικτωρία
24. Λαλιώτη, Νίκη
25. Λάλλα, Βασιλική
26. Λάλος, Αχιλλέας
27. Λαμπαδαρίου, Βασίλειος Ε.
28. Λαμπαδαρίου, Στυλιανή
29. Λαμπαδιάρης, Ευάγγελος
30. Λαμπίδη, Ειρήνη
31. Λαμπίρη, Ειρήνη-Ιωάννα
32. Λαμπίρη-Δημάκη, Ιωάννα
33. Λαμπίρης, Ιωάννης
34. Λαμπίρης, Κ. Ν.
35. Λαμπίρης, Κ.Ν.
36. Λαμπίρης, Κωνστ. Ν.
37. Λαμπρακάκης, Βασίλης
38. Λαμπράκη, Αθανασία
39. Λαμπράκης, Γεώργιος
40. Λαμπράκης, Δημήτριος

Σελίδες:  1234567