124 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Φ

81. Φράγκου, Ζωή
82. Φράγκου, Κατερίνα
83. Φράγκου, Σοφία Ν.
84. Φραγκούδης, Παντελής
85. Φραγκούλη, Βασιλική
86. Φραγκούλης, Βασίλειος
87. Φραγκούλης, Μάριος
88. Φραγκούλης, Σταμάτης
89. Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
90. Φραϊδάκη, Αικατερίνη
91. Φραντζεσκάκης, Γεώργιος
92. Φρέντζος, Χαρίλαος
93. Φρέρη, Μαρία-Κυριακή
94. Φρέσκας, Δημήτριος
95. Φροσύνης, Θεόδωρος
96. Φροσυνιώτης, Στυλιανός
97. Φύκα, Κωνσταντίνα
98. Φύκα, Μαρία
99. Φύκας, Γεώργιος Π.
100. Φυλακτός, Παύλος Μιχ.
101. Φυργιόλα, Ιόλη
102. Φυτράκης, Απόστολος
103. Φύτρου, Ελένη
104. Φώλας, Μιχαήλ
105. Φώσκολου, Μαρία-Θηρεσία
106. Φωτάκης, Εμμανουήλ
107. Φωτεινέας, Ανδρέας
108. Φωτεινός, Βασίλειος
109. Φωτειρής, Άγγελος
110. Φωτήλας, Νότης Αλ. Ασ.
111. Φώτης, Ευστάθιος Χρήστου
112. Φωτιαδάκη, Παναγιώτα-Κυριακή
113. Φωτιάδης, Αχιλλέας
114. Φωτιάδου, Παρασκευή
115. Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
116. Φωτίου, Αλεξάνδρα - Αικατερίνη
117. Φωτίου, Δ.
118. Φωτόπουλος, Γεώργιος
119. Φωτόπουλος, Λεωνίδας
120. Φωτόπουλος, Μιχαήλ Κ.

Σελίδες:  1234