1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων ταιριάσματος με χρήση λέξεων κλειδιά και εφαρμογή τους στο ταίριασμα βιογραφικών
Συγγραφέας: Εμμανουηλίδης, Απόστολος
Ημερομηνία: 06-2011

Σελίδες:  1