1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων με τη χρήση υποδειγμάτων δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας
Συγγραφέας: Ζάβρας, Γεράσιμος
Ημερομηνία: 03-2007

Σελίδες:  1