1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Συνδυασμός προβλέψεων- σύνδεση με μακροοικονομικούς δείκτες. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και εμπειρική εφαρμογή
Συγγραφέας: Ζαρκιάς, Ιωάννης
Ημερομηνία: 22-06-2017

Σελίδες:  1