1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Υποστήριξη της επικοινωνίας Μ2Μ/ΙοΤ (Machine-to-machine/Internet-of-Things) στα συστήματα 4ης γενιάς
Συγγραφέας: Ζαροδήμος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 11/15/2018

Σελίδες:  1