1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ενοποίηση τεχνικών συμπερασματολογίας μέσω υποθέσεων (case-based reasoning) σε συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Συγγραφέας: Καγιαμπάκης, Μιχάλης
Ημερομηνία: 09-1997

Σελίδες:  1