1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Άριστος τρόπος εισόδου μιας πολυεθνικής σε νέα αγορά: Επιλογή μεταξύ εξαγωγών, δημιουργίας νέας μονάδας και εξαγορών
Συγγραφέας: Καζάνα, Αναστασία
Ημερομηνία: 29-05-2015

Σελίδες:  1