1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η πολύπλευρη φύση των επιχειρηματικών μοντέλων (Business Models): θεωρία και μελέτες περίπτωσης
Συγγραφέας: Ξενάκης, Μιχαήλ

Σελίδες:  1