4 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Διοικητική επετηρίδα 1993-1994
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1994
2. Ενημερωτικό οδηγός: για τους μαθητές του λυκείου
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 03-1999
3. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών: τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1999
4. Επετηρίς Πεντηκονταετηρίδος 1920-1970
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1969-1970

Σελίδες:  1