2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Χρήση στατιστικών μεθοδολογιών για την ανάλυση δεδομένων βιομηχανικής μονάδας
Συγγραφέας: Οικονόμου, Ιωάννης
Ημερομηνία: 12-2003
2. Μοντελοποίηση των χρόνων προετοιμασίας παραγγελιών σε διαδικασία Detail Picking
Συγγραφέας: Οικονόμου, Ιωάννης
Ημερομηνία: 11-2007

Σελίδες:  1