1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ο ρόλος των key audit matters στην έκθεση ελέγχου και η εφαρμογή τους στην ελληνική αγορά για το 2019
Συγγραφέας: Χαβάκης, Αντώνιος
Ημερομηνία: 01/17/2021

Σελίδες:  1