1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ανάλυση ζητημάτων ΤΠΕ στη ναυτιλιακή βιομηχανία και προτάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού
Συγγραφέας: Χαλδαίος, Ελευθέριος

Σελίδες:  1