2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Διαχείριση ασάφειας στην διαδικασία του clustering σε περιβάλλον εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων
Συγγραφέας: Χαλκίδη, Μαρία
Ημερομηνία: 02-1999
2. Διαχείριση ποιότητας και αβεβαιότητας σε περιβάλλον εξόρυξης γνώσης
Συγγραφέας: Χαλκίδη, Μαρία
Ημερομηνία: 23-06-2003

Σελίδες:  1