4 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η πολιτική της τιμής του συναλλάγματος υπό τας σημερινάς συνθήκας
Συγγραφέας: Χαλκιόπουλος, Γ.
Ημερομηνία: 1946
2. Εισαγωγή εις την οικονομικήν θεωρίαν: βασικαί έννοιαι - μικροοικονομική ανάλυσις
Συγγραφέας: Αθανασίου, Λ., Χαλκιόπουλος, Γ.
Ημερομηνία: 1976
3. Μαθήματα πολιτικής οικονομίας: προς αποκλειτικήν χρήσιν των πρωτοετών σπουδαστών της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Αθανασίου, Λ., Χαλκιόπουλος, Γ.
Ημερομηνία: 1961
4. Πολιτική οικονομία
Συγγραφέας: Χαλκιόπουλος, Γ., Αθανασίου, Λ.
Ημερομηνία: 1967

Σελίδες:  1