1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Περιγραφή Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Βαλκανικής - Case study: στρατηγική εισόδου και εξόδου venture capital
Συγγραφέας: Χαντζή, Δέσποινα
Ημερομηνία: 06-2004

Σελίδες:  1