1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 στις οικονομικές καταστάσεις των βρετανικών εμπορικών τραπεζών
Συγγραφέας: Χαραλαμπάκη, Ιωάννα
Ημερομηνία: 10-2006

Σελίδες:  1