1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Τμηματοποίηση και στόχευση της πελατειακής βάσης με Clustering και RFM Analysis
Συγγραφέας: Ψυχογυιού, Ιωάννα
Ημερομηνία: 11/13/2019

Σελίδες:  1