1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. RFM segmentation and customer churn
Συγγραφέας: Ανδρεάδη, Ειρήνη, Andreadi, Eirini
Ημερομηνία: 11/14/2019

Σελίδες:  1