3 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Testing for prospect and Markowitz stochastic dominance efficiency
Συγγραφέας: Arvanitis, Stelios, Topaloglou, Nikolas
Ημερομηνία: 03/13/2017
2. Existence and uniqueness of a stationary and ergodic solution to stochastic recurrence equations via Matkowski’s FPT
Συγγραφέας: Arvanitis, Stelios
Ημερομηνία: 03/13/2017
3. Stochastic spanning
Συγγραφέας: Post, Thierry, Topaloglou, Nikolas
Ημερομηνία: 2015

Σελίδες:  1