1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Reputation and trust mechanisms for IoT marketplaces in Blockchain environments
Συγγραφέας: Αθανασίου, Λυδία, Athanasiou, Lydia
Ημερομηνία: 10-03-2023

Σελίδες:  1