1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. The effects of geopolitical risk and economic policy uncertainty on oil shipping freight rates. A route-based and TC analysis
Συγγραφέας: Katsenou, Thaleia-Eirini, Baikousi, Alexandra
Ημερομηνία: 30-11-2022

Σελίδες:  1