1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. The development of nascent entrepreneurial ventures in the context of innovation ecosystems: an activity theory approach to study contradictions and congruencies
Συγγραφέας: Μπαλούτσος, Ευστράτιος, Baloutsos, Stratos
Ημερομηνία: 03-11-2022

Σελίδες:  1