1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Stochastic optimal control and stochastic differential games: applications in insurance
Συγγραφέας: Μπαλτάς, Ιωάννης, Baltas, Ioannis

Σελίδες:  1