8 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Evolution of the Scandinavian family
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1957
2. The family in India
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1958
3. The Hawaiian family
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1958
4. Religiosity among jewish students in a metropolitan university
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1965
5. Critique of two studies dealing with selected americandanishand Greek families
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1968
6. Ethics in ancient Egypt: a rejoinder
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1969
7. Critique of Dr. Kenneth V. Lottich: the role of politics in changing civilizations
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1967
8. Education and sociology in United States of America
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1971

Σελίδες:  1