2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Statistical and computational efficiency comparison between MCMC and Hamiltonian Monte Carlo with application in epidemiological models
Συγγραφέας: Barmpounakis, Petros, Μπαρμπουνάκης, Πέτρος
Ημερομηνία: 2018
2. A Bayesian approach to the analysis of infectious disease data using continuous-time stochastic models
Συγγραφέας: Μπαρμπουνάκης, Πέτρος, Barmpounakis, Petros
Ημερομηνία: 19-09-2023

Σελίδες:  1