1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Characterizations of lifetime distributions based on reliability measures
Συγγραφέας: Benia, Maria Theodosia P.
Ημερομηνία: 05-2006

Σελίδες:  1