1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Autonomous and remote-controlled ships: certain legal, pragmatic and financial issues and implications
Συγγραφέας: Μπινιάρη, Ελένη, Σπυρίδη, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 12/15/2021

Σελίδες:  1