2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Numerical methods for the simulation of diffusion processes and applications in finance
Συγγραφέας: Bougioukli, Efstathia, Μπουγιουκλή, Ευσταθία
2. Ruin theory problems in simple SDE models with large deviation asymptotics
Συγγραφέας: Μπουγιουκλή, Ευσταθία, Bougioukli, Efstathia

Σελίδες:  1