1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Testing for non-stationary stochastic seasonality with an application to the greek inflation
Συγγραφέας: Μπούρα, Θεονύμφη Ι., Boura, Theonymfi I.

Σελίδες:  1