1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Geographical attribution of greek inscriptions using machine learning and deep learning methods
Συγγραφέας: Χατζηπαναγιώτου, Μαρία, Chatzipanagiotou, Maria
Ημερομηνία: 30-10-2020

Σελίδες:  1