2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Το διάγραμμα Gantt: εισαγωγή κεφάλαια Α΄-Στ΄
Συγγραφέας: Clark, Wallace, Χαριτάκης, Θεμ. Π.
Ημερομηνία: 1937
2. Το διάγραμμα Gantt: κεφάλαια Ζ΄-Ι΄
Συγγραφέας: Clark, Wallace
Ημερομηνία: 1937

Σελίδες:  1