1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Artificial intelligence in e-commerce: techniques, applications and Skroutz case study
Συγγραφέας: Δεσπότης, Σπυρίδων, Despotis, Spyridon
Ημερομηνία: 31-01-2024

Σελίδες:  1