1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Investigating the economic, social and environmental impact of the shipping industry: the case of Chinese and Greek shipping development throughout time
Συγγραφέας: Φατούρος, Ιωάννης, Bowen, Wang
Ημερομηνία: 13-12-2023

Σελίδες:  1