1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. The measurement of the negotiating power between a Tanker Owner company & a 1st Class Charterer on the basis of a Spot Voyage Charter-party
Συγγραφέας: Φωτεινέας, Ανδρέας, Foteineas, Andreas
Ημερομηνία: 20-03-2019

Σελίδες:  1