1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Challenging gender stereotypes in advertising: the impact on consumer attitudes
Συγγραφέας: Georgakila, Aikaterini, Γεωργακίλα, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 07/04/2022

Σελίδες:  1