1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Bayesian inference in pharmacokinetic/pharmacodynamic models using Monte Carlo methods
Συγγραφέας: Γεωργάκης, Γεώργιος, Georgakis, Georgios
Ημερομηνία: 08-04-2020

Σελίδες:  1