1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Exploring the relationship between ESG performance, profitability of companies, and investors' potential of premium: a machine learning analysis in the US market
Συγγραφέας: Georgiou, Marina, Γεωργίου, Μαρίνα
Ημερομηνία: 12-07-2023

Σελίδες:  1