1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Exploitation of IT research results and the creation of innovation in the context of collaborative Transport R&D projects
Συγγραφέας: Γιαννόπουλος, Αθανάσιος, Giannopoulos, Athanasios
Ημερομηνία: 30-04-2019

Σελίδες:  1