1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Exploring the effects of Stochastic Gradient Descent variants on Transformer models for Natural Language Processing tasks
Συγγραφέας: Gkouti, Maria-Nefeli, Γκούτη, Μαρία-Νεφέλη
Ημερομηνία: 23-12-2022

Σελίδες:  1