1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Tools and methods for large scale empirical software engineering research
Συγγραφέας: Gousios, Georgios I., Γούσιος, Γεώργιος Ι.

Σελίδες:  1