1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Encoding of ancient greek mathematical texts with the TEI standard; the case of Euclid’s elements
Συγγραφέας: Γρηγορίου, Δήμητρα, Grigoriou, Dimitra
Ημερομηνία: 13-10-2022

Σελίδες:  1