1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Statistical methods applied to credit scoring, using German credit data
Συγγραφέας: Griva, Maria
Ημερομηνία: 11/21/2018

Σελίδες:  1