2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. A history of Greek mathematics: from Thales to Euclid
Συγγραφέας: Heath, Thomas Sir
Ημερομηνία: 1921
2. A history of Greek mathematics: from Aristarchus to Diophantus
Συγγραφέας: Heath, Thomas Sir
Ημερομηνία: 1921

Σελίδες:  1